TIX - Đặt Vé Nhanh Nhất

7.7

2019-03-08

C13

Đại Úy Marvel - Captain Marvel

120 phút - 7.1 IMDb - IMAX/3D/2D

7.7
514 người đánh giá

2019-03-08

Đại Úy Marvel - Captain Marvel

120 phút - 7.1 IMDb - IMAX/3D/2D

Ngày phát hành

Đạo diễn

Diễn viên

Thể Loại

Định dạng

Quốc Gia SX

Nội dung

Trailer & Hình Ảnh

Trailer{{::$index}}

{{::trailer.duration}}

Tin liên quan

{{::date.dayOfWeek}}

{{::date.day}}

{{::date.dayOfWeek}}

{{::date.day}}

{{::cinema.cinema_name_s1}} - {{::cinema.cinema_name_s2}} {{::cinema.cinema_name}}

{{::cinema.cinema_address}} [{{e('map')}}]

Không có suất chiếu

{{(comment.fullname != '' && comment.fullname != null) ? comment.fullname : 'Guest'}}

{{timeAgo(comment.date_add)}}

{{comment.rate}}

{{comment.content.length > 300 ? getSubComment(comment.content, 1) : comment.content}} ... {{comment.content.length > 300 ? getSubComment(comment.content, 2) : ""}}   Xem thêm
{{comment.total_chilren_comment}} Bình luận
{{(childComment.fullname != '' && childComment.fullname != null) ? childComment.fullname : 'Guest'}}

{{timeAgo(childComment.date_add)}}

{{childComment.content.length > 300 ? getSubComment(childComment.content, 1) : childComment.content}} ... {{childComment.content.length > 300 ? getSubComment(childComment.content, 2) : ""}}   Xem thêm
{{childComment.up_vote}} Thích